Om du kommer med egen häst till oss var snäll och lasta på den del av parkeringen som inte vätter mot ridhuset. Annars skrämmer ni ponnyerna i ridhuset och eleverna riskerar att ramla av.

Ridhuset är öppet på vardagar dagtid på dagtid fram till 16.00, andra tider på skolloven. Kvällstid enligt nedan angivna. 

Skicka sms om du planerar komma på kvällen då släcker vi inte lamporna som tar lång tid på sig att tända om de blir släckta precis innan du anländer.

Måndag 19.30 

Tisdagar 19.30

Onsdagar 19:30

Torsdagar 19:00

Fredagar 18.00

Lördagar 12.30

Söndagar Säkrast efter 15.00 sms:a och fråga dagen före du tänker komma 0734279705

Ridhusavgifter betalas omedelbart med swich till 0734279705. Kom ihåg att ange namn och när du rider.

Medlemmar 80 kr/gång när du betalat 1500 kr har du ett årskort och gäller kalenderår jan-dec det år du betalat.

Övriga 100 kr per gång

Årskort för medlemmar 1500 kr gäller endast för medlemmar. 

Hundar får träna efter överenskommelse till en kostnad av 60 kr/gång och hund. Du betalar med swich 0734279705. Kom ihåg att ange namn och datum.

Ropa och invänta svar innan du öppnar dörren till ridhuset. Plocka upp högar efter din häst/hund, gäller både inne och ute Ta med ditt skräp flaskor och dyligt.

Tänd inte mer belysning än nödvändigt. Om du är sist släck efter dig

Longera inte utan att fråga de andra om det är ok Hoppa bara om de andra tycker att det är ok

Du är ersättningsskyldig för de skador som du eller din häst ev. orsakar

Vill du bli medlem är avgiften 350 kr/år och betalas på Bg 5264-3236. Ange ditt namn adress,telefonnummer och personnummer och vilken häst/hund du tränar.