Vårterminen 2022

Vi jobbar efter Sv.Ridsportförbundets Ryttarmärken 

Ridgruppperna har olika datum för start och avslutning. Vad som gäller för din grupp ser du i det brev du fått av oss. Där står när du börjar och slutar din termin och om din grupp har extra träning någon söndag. Eller om din grupp ridning är inställd vid något tillfälle.

Ridgrupperna är inställda 15 april 30/4 1/5 26/5  4/6 6/6 

Ledgrupp är 30 min med ledare tills ridläraren anser eleven mogen att rida utan ledare Mål: Ryttarmärke: Barnmärken

Vit grupp 60 min inkl teori utan ledare i skritt och trav hoppning på lågt hinder 20-30 cm. Mål: Ryttarmärke Sv.Ridsportförbundets ryttarmärke 1

Grön grupp 60 min inkl teori alla rider utan ledare och provar på galopp på de hästar de känner sig säkra på. Börjar med lite högre hinder när det är hoppning 30-40 cm
Mål: Ryttarmärke Sv.Ridsportförbundets ryttarmärke 2

Röd grupp 60 min inkl teori eleverna rider på alla hästar och övar mera galopp och hoppar enkelhinder 40-50 cm
Mål: Ryttarmärke Sv.Ridsportförbundets ryttarmärke 3

Gulgrupp 60 min inkl teori eleverna tränar på att bli mera självständiga med hanteringen av hästen. De får träna på självständig ridning och träna på flera dressyrrörelser. Hoppning upp till 80 cm beroende på vilken häst de rider.
Mål: Ryttarmärke Sv.Ridsportförbundets ryttarmärke 4