Hygienregler på Fjärås Ridskola

 

Ridskolor är skyldiga att tillhandahålla en plats där besökare har möjlighet att tvätta händerna innan och efter ni klappar eller hanterar hästarna. Detta för att minska risken för smittspridning mellan olika hästar samt mellan häst och människa.

Handtvätt är den viktigaste åtgärden

Att tvätta händerna är viktigast för att förebygga att smittor sprids mellan djur och människor samt mellan djur från olika stallar. Handtvätt minskar risken för att smittämnen fastnar på händerna och överförs vid kontakt. Enbart handsprit räcker inte för att avdöda vissa smittämnen och handsprit saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga.

Tänk på det här som besökare

- Tvätta händerna noga med tvål och vatten både före och efter kontakt hästarna

- Tänk på att ha på dig rengjorda skor/stövlar/shortchaps om du vistas i andra stallar

- Byta kläder om du vistats i annat stall

- Händerna kan tvättas antingen på toaletten eller i nedre stallet vid kranen

- Tvätta händerna innan du äter

- Läs eventuella uppsatta skyltar på ridskolan

- När vi har Karantänskyltar uppe på vårt utestall är det endast personal och hästägare som har tillträde dit. Där används både handsprit samt Vircon.

- Besökande hästar ska uppfylla Hästägarförsäkran

 

Information är hämtad från Jordbruksverket och Länsstyrelsen