Tobak och alkohol är skadligt och hör inte ihop med hästsport eller ungdomsverksamhet. Därför gäller ett totalt förbud mot bruk av tobak och alkohol på hela vår anläggning. Självklart gäller det även tyngre droger och doping.